/
  • Streaming + Download    Download
    Purchasable with gift card

     

about

De Fryske debuutsingle Yn ús hert is een opgewekt lied vol trots en passie. Even de bescheidenheid voorbij, en vol in de overtreffende trap!
Accordeon: Sjerk Faber
Hammond/piano/synth: Jan Kuipers
Opgenomen in de JSF studio Dokkum

lyrics

Yn Ús Hert

Alles feroaret, dat is in feit
it giet sa at it komt of hoe’st it ek seist
wy komme op ierde en wy gean der wêr ôf
soms is it sa dreech, soms giet it sa mâl

‘T measte feroaret; de tiid hâld gjin skoft
ik sjoch by myself, it sjongt yn’e loft
mar der is ien ding dat feroaret nea
dat sit yn ús hert, tot oan ús’e dea


Fryslân, yn myn hert en myn siel
it sit yn alles wat ik fiel
myn heitelân jout noait belies
fan bûter brea en griene tsiis,
Wa’t dat net sizze kin….


Komst út de wâlden, komst fan de klaai
it is mar ien wyn, dy’t hjir altyd waait
Tôche oan’t wetter, grutbrocht yn’t fjild
fan’t gaasterlâns hout, tot oan de rjappels fan’t Bildt

Soms te beschieden, soms giet it te bot
faak blieuwe wy thús, soms bin we moai fuort
wer’t wy ek binne, wêr dat ik ek kom
mei de eagen ticht fyn ik it paad werom


Refrein …. Fryslan (4x)


en oan de râne fan it wetter stiet Grutte Pier
it swurd yn’e hichte rûch en fier
Fryslân first (boppe) is alles wat er sei
dus kom mar op en meitsje myn dei


Refrein….…
o heitelân, myn blauw en myn grien, wat Friezen fiele dat fielt gjinien

credits

released January 4, 2018

license

all rights reserved

tags

about

Fisk & The Stereo Machine FR, Netherlands

Fisk & The Stereo Machine is een nieuw muzikaal initiatief van een
drietal oprjochte Friezen en een geboren Hagenees. Ze hebben allen hun
sporen verdiend in het Friese (rock-cover)circuit, maar willen nu een ‘ander’ geluid
laten horen. Fisk & the Stereo Machine speelt akoestisch werk uit de jaren 80/90. En dan niet de meest bekende en gecoverde liederen, maar van die typische ‘oh ja, die!’ nummers
... more

contact / help

Contact Fisk & The Stereo Machine

Streaming and
Download help

Report this track or account

If you like Fisk & The Stereo Machine, you may also like: